Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Historia

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzmiącej

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzmiącej powstała w 1949 r. Pierwszego wpisu w księdze inwentarzowej dokonał Władysław Ś. który był pierwszym pracownikiem tejże biblioteki. Pod koniec 1949 roku stan księgozbioru wyniósł 900 pozycji i stopniowo wzrastał. Obecnie wynosi 11156 voluminów. Aktualnie na terenie Gminy Grzmiąca działa biblioteka gminna oraz pięć filii bibliotecznych.

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzmiącej Filia w Krosinie

Biblioteka Publiczna w Krosinie założona została w 1948 r. i jest placówką najstarszą na terenie Gminy Grzmiąca. Na przestrzeni kilku lat była kilkakrotnie przenoszona do różnych pomieszczeń, a w chwili obecnej znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Krosinie.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czechach

Biblioteka w Czechach zajmuje pomieszczenie w budynku po szkole . W tym samym budynku są pomieszczenia świetlicy wiejskiej. Biblioteka istnieje od 1978 roku z małymi przerwami. Od 2004 roku do dnia dzisiejszego nieprzerwanie obsługuje czytelników , wypożyczając książki oraz świadcząc inne usługi swoim użytkownikom, między innymi organizując imprezy okolicznościowe, wystawki nowości czytelniczych, usług i ksero, możliwość korzystania z Internetu. Na chwilę obecną księgozbiór liczy 6639 woluminów.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Nosibądach

Najmłodszą biblioteką w gminie jest biblioteka w Nosibądach. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 28 grudnia 1988 roku. Siedzibą biblioteki jest dawny dom gminy protestanckiej zbudowany w 1920 roku. Jest to okazały budynek usytuowany w centrum wsi, zbudowany z czerwonej cegły. Po wojnie w budynku tym mieszkali nauczyciele. W latach 60-tych i 80-tych była tu świetlica dla dzieci i młodzieży z punktem bibliotecznym oraz kiosk "ruchu".

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielawinie

Biblioteka w Wielawinie powstała w 1980 roku, w budynku przedwojennym, który został zaadaptowany na ten cel w 1979 roku. Pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej dokonano w styczniu 1980r. Pierwszy księgozbiór przekazano bibliotece ze zlikwidowanej biblioteki w Iwinie.

Następnie systematycznie powiększono zasoby, dokupując nowe woluminy. W chwili obecnej biblioteka ma na stanie 6119 woluminów.

Od pierwszych dni działalności biblioteka współpracowała ze świetlicą, klubem "Ruch" , oraz Radą Sołecką. Organizowała imprezy okolicznościowe, spotkania z aktorami i małymi formami teatralnymi. Istniejące przy bibliotece sekcje i kółka zainteresowań , często kwalifikowały się do udziału w konkursach na szczeblu wojewódzkim, gdzie otrzymywały wysokie wyróżnienia i nagrody. Pamiątką są wycinki z gazet w dzienniku działalności biblioteki.

Na dzień dzisiejszy oprócz podstawowych zadań udostępniania i konserwacji książek, biblioteka czynnie uczestniczy w organizowaniu imprez okolicznościowych. Każde spotkanie uświetniają krótkie przedstawienia teatralne, skecze oraz wystąpienia muzyczne w wykonaniu dzieci.

Biblioteka na dzień dzisiejszy stała się miejscem łatwego i szybkiego dostępu do informacji. Każdy mieszkaniec ma możliwość skorzystania z bezpłatnego Internetu oraz odpłatnej usługi ksero.

Przy bibliotece w 2010 r. został otworzony ogródek wiejski. Edukacyjne Tablice -ufundowane przez Panią sołtys- uświetniają jego wygląd, ale przede wszystkim służą jako zasób wiedzy dla dzieci i młodzieży z dziedziny Ekologii. Jest on również miejscem częstych ognisk dla dzieci organizowanych przez bibliotekę i sołtys wsi. Latam natomiast stanowi zacisze, gdzie można odpocząć na ławeczce, poczytać książki, bądź pohuśtać się na huśtawce

Banery/Logo

Narodowy Program Czytelnictwa
Fundacja Orange
Program Rozwoju Bibliotek
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowy Program Czytelnictwa 2.0
Biblioteka +